Ενίσχυση σήματος Video / Audio

Πολλές φορές το σήμα είναι "αδύναμο" (κάτω από 1 Volt) και θέλουμε να του δώσουμε λίγο ενίσχυση (περισσότερη φωτεινότητα αν πρόκειται για τηλεοπτικό σήμα), το παρακάτω κύκλωμα είναι δοκιμασμένο σε κανάλια χρώματος RGB, σε σήμα AV και σε σήμα ήχου.